דיני חברות

רוצה לפתוח עסק?
רוצה לחלק מניות בצורה שתגן עליך בעתיד?
רוצה לסגור את החברה?
תבעו את החברה שלך?
פנה אלינו!

המשרד מסייע ליזמים להקים חברות מהשלב הראשון, ניסוח חוזים מקצועיים, וניהול ליטיגציה מסחרית והגשת תביעות מסחריות.
המשרד עוסק גם בפירוק חברות מרצון והן על פי הוראת בית משפט, תוך שמירה על האינטרסים של בעלי החברות.