בטחוני

המשרד מייצג עובדים וסוחרים תושבי הרשות הפלסטינאית בהליכים צבאיים.
עורך הדין דוד אלול אוחז באישור לייצג בבתי דין צבאיים.
המשרד מייצג גם בתיקים מורכבים בהם  כניסתם של עובדים או סוחרים לישראל הוגבלה הן מסיבות פליליות הן מסיבות בטחוניות.
הליכים אלה מתנהלים לעיתים מול משטרת ישראל ולעיתים מול שירות הביטחון הכללי, למשרד הצלחה רבה בניהול הליכים מסוג זה.